Kako do izpita?

1.Tečaj cestno prometnih predpisov (teoretični del usposabljanja)
2.Vožnja (praktični del usposabljanja)
3.Kondicijska vožnja
4.Vožnja s spremljevalcem
5.Prepis vozniških dovoljenj
6. Voznik povratnik

 

1. Tečaj cestno prometnih predpisov (teoretični del usposabljanja):

Teoretična izobraževanja (tečaj CPP) običajno izvajamo v sodobno opremljeni (računalnik, projektor, tabla, CD Televizor…) učilnici na Celovški cesti 140 v Ljubljani.

Trudimo se, da bi bili tečaji CPP zanimivi in lahko se pohvalimo, da imamo računalniški program za usposabljanje kandidatov v avtošoli »Dober voznik bom«, ki je zelo zanimiv, inovativen, nazoren in nov način predstavitve prometne vsebine kandidatom. Vsebuje veliko slik, animacij, video posnetkov oz. filmčkov, kar kandidatom pomaga pri lažjem razumevanju in učenju. Grafično smo uredili tudi testne pole, tako da kandidat na koncu tečaja preveri pridobljeno znanje z reševanjem pol na računalniku.

Pogoji za vpis v tečaj iz cestno prometnih predpisov (CPP), ki traja 20 pedagoških ur so naslednji:

- kandidat lahko prične s tečajem CPP za B kategorijo s 17,5 leti in za B kategorijo s spremljevalcem, ko ima dopolnjenih 16 let
- zdravniško spričevalo specialista za medicino dela in športa
- izpolnjen vpisni list v pisarni avtošole
- EMŠO
S praktično vožnjo lahko prične takoj, ko uspešno opravi teoretični del (glavno teorijo) na izpitnem centru. Za prijavo na glavno teorijo, ki jo opravi na Upravni enoti, mora imeti naslednjo dokumentacijo: osebni dokument, evidenčni karton, zdravniško spričevalo in potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči.

2. Vožnja (praktični del usposabljanja):

Vozila, s katerimi razpolaga šola vožnje Ingot, so skrbno izbrana, tako da kandidatom nudijo kakovostno učenje vožnje. Vozilo, na katerem se boste učili, je novo, sodobno, klimatizirano, redno vzdrževano ter opremljeno po predpisih in tako predstavlja večje udobje med učenjem in s tem krajšo ter cenejšo pot do vozniškega izpita.

B kategorija – praktični del obsega 3 učne stopnje:

1. stopnja (poligon): najmanj 1 učna ura,
2. stopnja (ceste z redkejšim prometom v naselju in zunaj naselja): najmanj sedem učnih ur,
3. stopnja (ceste z gostejšim prometom v naselju in zunaj naselja): najmanj 12 učnih ur: najmanj 3x po 2 učni uri skupaj.

Minimalno število izvoženih moto ur je torej 20.

Ko kandidat obvlada vse elemente vožnje (vse 3 učne stopnje), ki jih predpisuje program, pristopi k izpitni vožnji. Učna ura vožnje skupaj z analizo traja 50 minut.

V naši šoli vožnje lahko izberete termin vožnje, učitelja vožnje.

Na uro vožnje mora kandidat obvezno prinesti: evidenčni karton vožnje, osebni dokument in zdravniško spričevalo.

Glede urnika vožnje se kandidat sproti dogovarja s svojim učiteljem vožnje. Učitelj vožnje je vedno dosegljiv na mobilni telefon. Če kandidat ne more učne ure odvoziti, jo mora vsaj en dan (oz. v 24 urah) prej odjaviti pri učitelju vožnje ali v pisarni.

Štartno mesto je v Šiški pred šolo vožnje Ingot, vendar se za začetek vožnje lahko sproti dogovarjamo tudi na drugih lokacijah.


3. Kondicijska vožnja

Tako kot na vseh področjih, se tudi na področju vožnje in prometa spreminjajo predpisi in pravila. Z novimi spoznanji in razvojem na področju avtomobilske tehnologije se spreminjajo tudi tehnike vožnje, medtem ko je naše znanje na enaki ali  nižji ravni odkar smo zapustili šolo vožnje ali opravili vozniški izpit.

Znanje sčasoma zastara, zato ga moramo nenehno obnavljati in se prilagajati spremembam, tako v prometu kot tudi na drugih področjih.

Če vaše poznavanje prometnih predpisov – znakov, prometne signalizacije in tehnike vožnje ni več kos sedanjim razmeram v prometu, vam svetujemo, da se udeležite kondicijske vožnje, kjer lahko posodobite svoje znanje z novostmi prometnih predpisov in tehnike vožnje.

Zainteresirani se lahko preizkusite v kondicijski vožnji (posodabljanje znanja v prometu in tehnike vožnje).

Za več informacij smo dosegljivi na številki 01/6298164 ali GSM: 051/685-264 in 041/773-140.

4. Vožnja s spremljevalcem

Kandidat lahko opravlja tečaj CPP, ko dopolni 16 let. Predpisano je minimalno 20 ur voženj. Po uspešno opravljenem programu usposabljanja lahko kandidat do dopolnjenega 18 leta starosti vozi s spremljevalcem. Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov mladoletnega voznika, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj sedem let. V evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.
Spremljevalec se mora prijaviti na Izpitnem centru, kjer se registrira in vpiše v evidenčni karton.

Spremljevalec mora opraviti tudi uro vožnje z učiteljem vožnje, kjer mu ta posreduje navodila za pravilno usmerjanje vožnje kandidata. Vozilo, ki ga vozi kandidat oz. voznik s spremljevalcem, mora biti označeno z predpisano “L” tablico zelene barve, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

5. Prepis tujih vozniških dovoljenj

Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče (stalno ali začasno) več kot šest mesecev, lahko zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje. Tujec sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti v Republiki Sloveniji eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Po preteku enega leta mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje s slovenskim. Po enem letu prebivanja in vožnje z dovoljenjem izdanem v drugi državi, se ga lahko kaznuje z globo 500 € (najlepši del podalpskega geta so kazni, globe in administrativno določeno število vdihov na dan).

Program za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja obsega:
- Zdravniški pregled, ki ga lahko opravite v ambulantah medicine dela, prometa in športa.
- Praktični del usposabljanja – vožnja
- Končni praktični preizkus znanja na Izpitnem centru.

6. Voznik povratnik

Obveznosti, ki vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

- Dodatno usposabljanje Varna vožnja s psihosocilanimi delavnicami, rehabilitacijski programi.
- Tečaj CPP (opravite ga v avtošoli ). Kontrolni zdravstveni pregled (velja 3 leti).
- Izpit prve pomoči (Rdeči križ – veljavnost je trajna). Kartico potrebujete pri teoretičnem preizkusu na Izpitnem centru.
- Dokazilo o opravljenem izpitu Prve pomoči dobite na enoti Rdečega križa, kjer ste izpit v preteklosti opravili.
- Teoretični preizkus na Izpitnem centru (veljavnost je 3 leta).

POZOR: Ko se voznik povratnik  priglasi na teoretični del na Izpitnem centru, mora poleg zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, priložiti še dokazilo, da je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (za prehitre voznike) oz. rehabilitacijskega programa (za voznike, ki so prekršek storili pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi), prvo pomoč in evidenčni karton vožnje.

- Praktični del usposabljanja – vožnja (minimalno 20 moto ur).
- Končni praktični preizkus znanja na Izpitnem centru.

Urnik CPP tečajev

Datum: 07.05.2018 ob 18.00

Tečaj prve pomoči se prične 1.2.2018 ob 18.00 uri v šoli vožnje Voyage.

 

izpit-za-motor

 


izbris kazenskih tock varna voznja

v sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami

Vadba varne vožnje

Organiziramo vadbo varne vožnje na poligonu v Ljubečni pri Celju.

V sodelovanju: Šola vožnje Šmarca Kamnik.

Avtobusni prevoz in uporaba avtomobila za vadbo stane 9,00 €.
Cena vadbe varne vožnje je 125,00 €.

 

učenje vožnje simulator

Zakaj bi izbrali nas?
  • Ugodne cene
  • Prilagajanja urnikov in lokacij
  • Večletne izkušnje
  • Prijazni inštruktorji
  • Izposoja literature