Izbris kazenskih točk

Kako lahko dosežete izbris kazenskih točk?

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

PRIMER 1:

Voznik je pridobil 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker je obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano.
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIMER 2:
Voznik je pridobil 5 kazenskih točk, zaradi prehitevanja vozila po odstavnem pasu na avtocesti in 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola, saj je imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke. V takšnem primeru si z udeležbo na» Programu dodatnega usposabljanja bo na za varno vožnjo« ne bo mogel izbrisati kazenskih točk iz evidence.

Zdravstveni pregled s svetovanjem

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola:
– Voznik, ki v organizmu ne sme imeti alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik). Če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
– Drug voznik: če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik potrdilo o udeležbi na svetovanju, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk. Ta mu iz evidence izbriše kazenske točke.
Zdravstvenega pregleda s svetovanjem za izbris kazenskih točk se ne more udeležiti voznik, ki je presegel zgoraj omenjene mejne vrednosti.

Rehabilitacijski program

Voznik, ki je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se lahko udeleži Rehabilitacijskega programa, ki ga na podlagi ugotovitev predhodnega kontrolnega zdravstvenega pregleda določi zdravnik (pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti).

Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk. Ta mu iz evidence izbriše kazenske točke.
Omejitev je samo ta, da se vozniku štiri kazenske točke lahko izbrišejo le enkrat v treh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ali je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.

Deli povezavo:
Facebook Stumbleupon Twitter Google Gmail
Urnik CPP tečajev

Datum: 07.05.2018 ob 18.00

Tečaj prve pomoči se prične 1.2.2018 ob 18.00 uri v šoli vožnje Voyage.

 

izpit-za-motor

 


izbris kazenskih tock varna voznja

v sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami

Vadba varne vožnje

Organiziramo vadbo varne vožnje na poligonu v Ljubečni pri Celju.

V sodelovanju: Šola vožnje Šmarca Kamnik.

Avtobusni prevoz in uporaba avtomobila za vadbo stane 9,00 €.
Cena vadbe varne vožnje je 125,00 €.

 

učenje vožnje simulator

Zakaj bi izbrali nas?
  • Ugodne cene
  • Prilagajanja urnikov in lokacij
  • Večletne izkušnje
  • Prijazni inštruktorji
  • Izposoja literature